Uměleckoprůmyslové muzeum- Jak se měří čas 2. A+C

V tomto týdnu navštívily třídy 2. A a 2. C Moravskou galerii. Zúčastnily se programu Jak se měří čas. Děti si prohlédly krásné prostory Uměleckoprůmyslového muzea, dozvěděly se základní informace o gotice, renesanci a baroku. Ukázaly si, jak se v minulosti postupně zdokonalovalo měření času. Na závěr si vyrobily jednoduchý renesanční astroláb.