Den světových náboženství pro 6. až 9. ročník dne 16.6.2016

Milí rodiče,

ve čtvrtek 16. 6. 2016 se na 2. stupni naší školy uskuteční projektový den „Světová náboženství“. Cílem projektového dne je nejen seznámit žáky s hlavními světovými náboženstvími (historie, základní pojmy, stavby, rodinný život, svátky, zvyky), ale také je vychovávat k toleranci a respektování odlišných kultur v  prostředí dnešního multikulturního světa.

V souvislosti s projektovým dnem „Světová náboženství“ dochází k úpravě výuky.

V dopoledních hodinách budou žáci zpracovávat ve škole projekt na vybrané náboženství

(6. ročník – křesťanství, 7. ročník – judaismus, 8. ročník – islám, 9. ročník – buddhismus a hinduismus), odpoledne navštíví v Brně místa spjatá s vybraným náboženstvím (6. ročník – kostel sv. Jakuba, 7. ročník – synagoga na Skořepce, 8. ročník – dokument o islámu v budově školy, 9. ročník – Centrum buddhismu Diamantové cesty).

Předpokládaný konec akce je mezi 13.30 -15.00 hodinou; čas ukončení je přibližný a závisí na zájmu dětí o danou problematiku (6. ročník – 13.30, 7. ročník –  14.00, 8. ročník – 13.50, 9. ročník –  14.30).

Další výuka se ruší, v tento den neproběhne ani výuka zájmových útvarů.

 

Mgr. Roman Tlustoš

ředitel školy