Hravý architekt-IV. C

ZŠ Husova reprezentovala v Praze

V loňském školním roce dostala naše třída jako jediná v Brně výjimečnou příležitost zúčastnit se 4. mezinárodního výtvarně – architektonického projektu „Hravý architekt. Byl určen pro děti vybraných základních škol z různých zemí světa. Tématem projektu byla Soutěž o pomocníka Petra Parléře, architekta Karla IV.. Žáci se nejprve seznámili s gotickým uměním, architekturou a životem Karla IV. Pracovní část projektu byla ukončena kreativní výtvarnou činností, kde měly děti podle své fantazie zpracovat sídlo pro panovníka Karla IV. Děti překvapily svými kresbami, dokázaly se dobře vžít do tehdejší doby, do kreseb včlenily typické architektonické prvky gotiky. Tyto  výtvarné práce reprezentují naši školu na výstavě v Praze.

V letošním roce pak naše třída – IV. C dostala za odměnu pozvání do Prahy, kde mohla shlédnout tuto výstavu, kterou připravila společnost Architecture Week Prague s doprovodným programem. Prohlídka výstavy byla velmi poučná i zábavná. Děti se seznámily, jak se žilo v době císaře Karla IV. – viděly dobové oblečení, panskou hostinu, mučírnu, zbraně, rytířskou výzbroj, stůl pro písaře, císařský trůn apod. Měly možnost porovnat své výtvarné práce s dětmi z celého světa. Potom se v dílně dozvěděly mnoho důležitého o Karlově mostě. Ten si také mohly hned postavit z lega. Návštěvu hlavního města děti zakončily procházkou s průvodcem. Na Karlově mostě mohly prokázat své znalosti. Vánoční atmosféru načerpaly na trzích na Staroměstském náměstí. Výlet se vydařil, děti si užily i jízdu vlakem domů.