Tradiční vánoční jarmark na Rašínce

Tak jako každý rok na Rašínce proběhl vánoční jarmark. Rodiče jsme přivítali vystoupeními našich kroužků (sbor, latinsko-americké tance, angličtina hrou, dramatický kroužek). Poté odstartoval vánoční prodej ve třídách, kde bylo k zakoupení spousta krásných výrobků a pochutin. Těšíme se na Vás v příštím roce.