Dalton v 1. C lidské tělo

Dnešní den v 1. C byl věnován lidskému tělu.

Nejprve se žáci zúčastnili brainstormingu na téma části lidského těla. V českém jazyce zkoumali na jaká písmena a slabiky začínají názvy částí těla. Některá slova si zkusili napsat sami na mazací tabulku. V matematice počítali kolik kterých částí těla člověk má.

V závěru dne v dvouhodinovce výtvarné výchovy jsme propojili prvouku a výtvarné tvoření. Žáci byli losem rozděleni do skupin po čtyřech. V každé skupině byl jeden model, jeden zapisovatel a dva kreslíři. Úkolem žáků bylo obkreslit spolužáka na papír, vybarvit a “obléct” nakreslenou postavu a popsat některé části těla. Jak se práce žákům povedla můžete zhodnotit zde.