Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Mílí rodiče a přátelé školy,

na poslední schůzce Klubu rodičů jsme představili přítomným zástupcům tříd projekt „Pomáháme školám k úspěchu“. Jedná se o jedinečný vzdělávací projekt pro vybrané veřejné školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.“
Posláním projektu je vytvořit síť učících se škol zaměřených na úspěch každého dítěte. K naplnění tohoto poslání poskytuje projekt zapojeným školám dlouhodobou podporu při zvyšování kvality výuky.
Jakým způsobem bude tato podpora v letošním školním roce realizována na naší škole?

– vzdělávání pedagogického sboru (např. Festival pedagogické inspirace v Praze-Kunraticích, školení Typologie osobnosti MBTI, návštěvy na projektových školách)
– dvě pedagogické konzultantky (zkušené učitelky, mentorky, lektorky a koučky v jedné osobě, které pracují jako průvodkyně učitelů na cestě k zlepšování výuky)
– dva pedagogičtí asistenti/pároví učitelé (přítomnost dvou učitelů v hodině nabízí možnost, jak věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji)
– vzájemné učení (otevřené hodiny – učitelé se vzájemně navštěvují v hodinách, inspirují se, sdílí příklady dobré praxe)
– podpora leadershipu (aby všichni pedagogové šli jedním směrem a táhli za jeden provaz)
– vybavení školy pomůckami a odbornou literaturou pro efektivní výuku

Vice informací o projektu naleznete na zde, kde v záložce Lidé v projektu naleznete také medailonky našich pedagogických konzultantek Mgr. Leony Mechúrové a Mgr. Kateřiny Sobotkové.