Ředitelské volno

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 3. 11. 2016, 10. 11. 2017 a 1. 2. 2018 z organizačně provozních důvodů ředitelské volno. V těchto dnech bude probíhat školení pedagogického sboru:

3. 11. 2017 – Mgr. Michaela Veselá (Společně k bezpečí): Klima školy, třídy

10. 11. 2017 – účast sboru na Festivalu pedagogické inspirace v Praze-Kunraticích (projekt Pomáháme školám k úspěchu)

1. 2. 2018 – školení sboru Typologie osobnosti MBTI (projekt Pomáháme školám k úspěchu)

V tyto dny škola nebude zajišťovat stravování, školní družina bude pro zájemce v provozu.

Roman Tlustoš, ředitel školy