PROJEKT ŽENY PROTI NACISMU

Naše škola realizovala v kalendářním roce 2017 projekt „Ženy proti nacismu – Marie Sedláčková, Natalia Tułasiewicz a Sophie Scholl“, na který významně přispělo ministerstvo školství v rámci „Dotačního programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017“. Projekt přibližoval život tří žen, Sophie Scholl, Marie Sedláčkové a Natalie Tułasiewicz. Prostřednictvím příběhů zmíněných žen a projektových aktivit si žáci uvědomili základní rozdíly mezi demokratickou společností, kde se dodržují lidská práva, a totalitním nacistickým státem, kde jednotlivci či skupiny obyvatel nemají žádné práva a jsou vystaveny teroru. Projekt už byl v pořadí třetím projektem o moderních dějinách. Všechny proběhlé projekty měly pozitivní dopad na formování občanských postojů a demokratických hodnot žáků. Věřím, že v těchto aktivitách budeme pokračovat i v letošním roce. Velké poděkování patří všem učitelům, kteří se už třetím rokem podílejí na zdárné realizaci všech projektů o moderních dějinách.

Jakub Cimala, koordinátor projektů

Fotogalerie a stránky projektu.