ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 a Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Termín zápisu

 • 5. 4. 2018 (čtvrtek) od 14:00 hod. do 18:00 hod.
 • 6. 4. 2018 (pátek) od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Místo konání

 • školní budova prvního stupně Rašínova 3

Co naše škola nabízí

 • třídy na prvním stupni se snažíme naplňovat do počtu 25 žáků
 • vyučujeme angličtinu od prvního ročníku se zvýšenou hodinovou dotací
 • pro zajištění kvalitní výuky zaměstnáváme párové učitele a pedagogické konzultantky
 • zajišťujeme odbornou péči o žáky se SVP a žáky mimořádně nadané
 • máme fungující školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence)
 • ve výuce na prvním stupni uplatňujeme daltonské prvky
 • spolupracujeme se školami v zahraničí (Německo, Španělsko, Polsko)
 • nabízíme pestrou paletu kroužků (cizí jazyky, Věda nás baví, keramika, sportovní a pohybové kroužky, dramatická výuka, pěvecký sbor aj.)

Den otevřených dveří

 • 8. 3. 2018 (čtvrtek) od 8:00 hod. do 9:40 hod. na Rašínově 3

                                   od 9:45 hod. beseda pro rodiče (místnost č. 17)

Upozornění

K zápisu je nutné mít žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce – viz elektronická žádost, kterou získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz, dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě, že nemáte žádost o příjetí, klidně přijďte s kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte a my s Vámi vše vypíšeme. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018.

Od 1. 3. 2018 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online rezervačním systému, který naleznete také na http://zapisdozs.brno.cz  po vyplnění žádosti o přijetí dítěte. 

www.zshusovabrno.cz, tel. 542 214 948