Hra barev

Přírodovědný kroužek pro žáky pátých ročníků se rozjel i v druhém pololetí. Tento týden jsme si hráli s různě barevnými cukernými roztoky. Naučili jsme se připravit nasycený roztok a uvedený roztok pipetou opatrně přenést do zkumavky. Výsledkem byly zkumavky plné krásných barev. Sami se můžete přesvědčit.

Odkaz na video najdete zde.
Za přírodovědný kroužek Eliška Musilová