Školní kolo matematické soutěže Mateso

Poslední říjnový týden proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Mateso. Soutěž si vyzkoušeli všichni žáci pátého ročníku, nejúspěšnější byl Štěpán Kramoliš z 5.A, těsně následovaný Václavem Lněničkou a Antonínem Fišerem z 5.C. Městské kolo této soutěže proběhne 13. listopadu na ZŠ Kuldova.