Ředitelské volno na dny 3. – 4. 1. 2019

Vážení rodiče,

oznamuji Vám záměr vedení školy vyhlásit v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na dny 3. – 4. 1. 2019 z organizačně provozních důvodů ředitelské volno (viz též Organizace školního roku na webových stránkách školy). V obou školních budovách bude probíhat základní údržba a výmalba školních prostor. V tyto dny škola nebude zajišťovat stravování, mimo provoz bude i školní družina.

Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy