Bruslení

V lednu a únoru proběhla již tradiční oblíbená akce – bruslení žáků 3. a 4. ročníku. V hale Rondo jsme si celkem pětkrát zabruslili a kdo chtěl, mohl si i zkusit zahrát hokej. Po závěrečném bruslení dostali všichni na památku bruslařský diplom a sladkou odměnu.