Projektový den v 1.A

V měsíci únoru se ve třídě 1.A konal projektový den na téma zdravá výživa.
Děti se seznámily s výživovou pyramidou.
Maminky nachystaly zdravé svačinky a všichni ochutnávali.
Vyzkoušeli jsme si správné stolování a dodržování hygienických návyků.