Vlastivědná exkurze Vídeň

V pondělí 25. března si žáci pátých tříd udělali vlastivědnou exkurzi do Vídně. První zastávka nás čekala v schönnbrunnských zahradách, kde jsem se poprvé seznámili s Habsburky. Navštívili jsme i vozový park tohoto rodu za posledních 300 let. Dále jsme si prohlédli historické centrum Vídně i s jeho dominantou Stephansdom. Následoval nezbytný nákup suvenýrů. Prohlédli jsme si i císařskou klenotnici s korunovačními klenoty a dalšími poklady rodu Habsburků. Návštěvu Vídně jsme zakončili v přírodovědném muzeu.

Exkurze se vydařila, splnila svůj účel, protože jsem si rozšířili naše vědomosti z vlastivědy a přírodovědy.