Párová výuka ve třetích třídách

Učitelé třetích tříd využili nabídky kolegyně z druhého stupně, Ing. Kroupové,
která jim nabídla svou pomoc při organizaci přírodovědných pokusů v rámci
výuky prvouky.
Ve třech dvouhodinových blocích si žáci v malých skupinkách vyzkoušejí různé
pokusy a naučí se i zapisovat jejich výsledky do připravených pracovních listů.
Toto pondělí například zkoumali vlastnosti vody, její stlačitelnost, rozpustnost
látek ve vodě a vyzkoušeli si i filtraci roztoků. Dostali i dlouhodobý úkol –
vyrobit si krystaly a zaznamenávat počasí s pomocí meteostanice.