Čtenářská dílna 1.C a 4.B

Společné chvíle nad knihou. První setkání bylo senzační.
Čtvrťáci předčítali prvňáčkům, kteří napjatě poslouchali.
Prvňáčci zase pověděli vše o příběhu Gullivera.
Těšíme se zase na chvilky nad knihou!