English Week

Druhý březnový týden patřil na Husovce angličtině. Hlavní akcí tohoto týdne byl intenzivní kurz angličtiny s rodilými mluvčími pro všechny žáky osmého ročníku. Tento kurz byl zastřešen jazykovou školou ILC, žáci strávili čtyři hodin denně s lektory z Velké Británie, Irska, USA či Singapuru. Každý den byl tématicky zaměřen – a témata byla opravdu různorodá, od povídání o hlavních městech Spojeného království, o Skotsku nebo Singapuru až po hudbu nebo sport. English Week se však netýkal jen osmáků. Během týdne jsme na škole přivítali i další rodilé mluvčí, kteří strávili čas v pátém, sedmém či devátém ročníku, angličtina se objevila i v dalších předmětech. Někdy šlo o včlenění anglického jazyka do probíraného učiva, jindy o výuku témat, které souvisí s anglicky mluvícími zeměmi – jejich dějiny, geografie či známé osobnosti. Celý týden měli také všichni žáci možnost se zapojit do anglické soutěže – jednalo se o kvízové otázky rozmístěné v budově školy. English Week proběhl na naší škole již potřetí a mezi žáky si získal velkou oblibu.

[shareonedrive dir=”F041BDBD30F08D9!25466″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]