Zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2019/2020

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

  • 4. 4. 2019 (čtvrtek) od 14:00 hod. do 18:00 hod.
  • 5. 4. 2019 (pátek) od 14:00 hod. do 18:00 hod.
  • školní budova prvního stupně Rašínova 3

 třídy na prvním stupni se snažíme naplňovat do počtu 25 žáků

  • vyučujeme angličtinu od prvního ročníku se zvýšenou hodinovou dotací
  • pro zajištění kvalitní výuky zaměstnáváme párové učitele a pedagogické konzultantky
  • zajišťujeme odbornou péči o žáky se SVP a žáky mimořádně nadané
  • máme fungující školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence)
  • ve výuce na prvním stupni uplatňujeme daltonské prvky
  • spolupracujeme se školami v zahraničí (Německo, Španělsko, Polsko)
  • nabízíme pestrou paletu kroužků (cizí jazyky, Věda nás baví, keramika, sportovní a pohybové kroužky, dramatická výuka, pěvecký sbor aj.)

K zápisu je nutné mít žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce – viz elektronická žádost, kterou získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz (datum otevření registrace bude upřesněno), dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019.

Od 1. 3. 2019 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online rezervačním systému.

www.zshusovabrno.cz, tel. 542 214 948