Stanovení výše měsíční úplaty za školní družinu v souvislosti s mimořádným opatřením – uzavření ZŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §11, §14 vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, a v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz základních škol,  stanovuji výši úplaty za školní družinu v Základní škole a mateřské škole Brno, Husova 17, s účinností od 30. března 2020 takto:

  • úplata za měsíc březen – 0,- Kč.

 S účinností od 1. 4. 2020 do konce mimořádných opatření stanovuji výši úplaty za školní družinu v Základní škole a mateřské škole, Husova 17 takto:

  • měsíční úplata – 0,- Kč

V případě, že na tato období byla již platba za školní družinu provedena, bude rodičům vrácena po skončení mimořádných opatření.

Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy