Úhrada školného MŠ za období březen až červen 2020

Vážení rodiče,
zkontrolujte si, zda máte řádně zaplaceno školné za období březen až červen 2020. Žádáme Vás o kontrolu plateb školného. O přeplatcích budete včas informováni.

 

Školné v jednotlivých měsících je vypočítáno jako poměrná částka, kdy byla MŠ v provozu:

Březen – 200 Kč (provoz ukončen 16. 3.)

Duben – 0 Kč

Květen – 100 Kč (provoz zahájen 25. 5.)

Červen – 400 Kč