Zápis – informace

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!


Těšíte se, že už půjdete za rok také do školy jako vaši starší kamarádi?
Neumíte si představit, jaké to je, plnit různé úkoly a poslouchat paní učitelku?
Vyzkoušejte si školní radosti i starosti nanečisto! Zahrajte si na školu!

HRA NA ŠKOLU


v úterý 23. a 30. března 2021 od 15:30 do 16:00 online
(zájemcům včas zašleme odkaz)
Je určena všem předškolákům, kteří v září 2021 nastoupí do první třídy.
Na hodinu si připravte pastelky a volný list papíru A4.
.
Pokud máte zájem, zapište své dítě do rezervačního systému, který najdete
na www.zshusovabrno.cz v oddíle aktuality s názvem Zápis – informace.
Hra na školu je zdarma.

Rezervační systém naleznete zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s2imvmRtsnrtgCcBoCzkmD4YmnuFgH5P2fFjUZaZAKM/edit?usp=sharing

Beseda pro rodiče budoucích žáků se uskuteční dne 4. 3. 2021
online – viz rezervační systém, který najdete na www.zshusovabrno.cz
v oddíle aktuality s názvem Zápis – informace.


Den otevřených dveří je plánován na 25. 3. 2021 od 8:00 do 9:40 hod.
Zápis do 1. tříd na naší škole proběhne:
čtvrtek: 8. 4. 2021 od 14.00 hod. do 17:00 hod.
pátek: 9. 4. 2021 od 14.00 hod. do 17:00 hod.

Vzhledem k situaci sledujte www.zshusovabrno.cz – kde budou průběžně
aktualizovány informace o tom, jak zápis proběhne, zda bude možné
uskutečnit Den otevřených dveří a čas besedy pro rodiče a odkaz na online
připojení.


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Nečasová
(marcela.necasova@zshusovabrno.cz)