Informace pro rodiče – přihláška dítěte do naší školy

Jak dítě do první třídy přihlásíte:

Vážení rodiče,

K zápisu je nutné mít žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce – viz elektronická žádost, kterou získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz od 1. 3. 2021.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR předejte podepsanou žádost o přijetí vašeho dítěte k povinné školní docházce, dále kopii nebo sken rodného listu dítěte, který po skončení správního řízení skartujeme.

PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
  • Datovou schránkou: ID datové schránky: 3ctmbxs
  • E-mailem s elektronickým podpisem: hospodarka@zshusovabrno.cz
  • Poštou – na obálce bude heslo: Zápis na adresu: ZŠ Husova 17, 602 00 Brno

V případě, že nemůžete využít předešlé tři případy, přineste přihlášku osobně do budovy školy na Rašínově 3 ve dnech plánovaného zápisu.

čtvrtek: 8. 4. 2021 od 14.00 hod. do 17:00 hod.

pátek:   9. 4. 2021 od 14.00 hod. do 17:00 hod.

ODKLADY POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VYŘÍDÍME POUZE SPÁDOVÝM ŽÁKŮM.
  UPOZORNĚNÍ: zápis proběhne bez dětí, prosíme o dodržování bezpečnostních opatření.

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Nečasová (marcela.necasova@zshusovabrno.cz)

Vzhledem k situaci sledujte www.zshusovabrno.cz – kde budou průběžně aktualizovány informace o tom, jak zápis proběhne, zda bude možné uskutečnit Den otevřených dveří a čas besedy pro rodiče a odkaz na online připojení.