O2 Chytrá škola

Uspěli jsme v grantové výzvě O2 Chytrá škola. Naše škola získala 100 000 Kč na realizaci projektů spojených s rozvojem digitální a mediální gramotnosti u našich žáků. Díky grantu se budou moci v roce 2022 žáci 8. ročníků zúčastnit intenzivního zážitkového kurzu Trollí farma zaměřeného na fake news a
dezinformace, který pro ně společně s odborníkem na dané téma připravujeme.

Pro žáky 6., 7. a 9. ročníků budou připraveny aktivity zaměřené na rozvoj algoritmického myšlení a
programování. Naši žáci si vyzkouší např. tvorbu v Minecraft Education, vizualizaci dat nebo programování microbitů, to vše pod vedením profesionálů z oboru. Stranou nezůstanou ani učitelé, kteří se budou moci seznámit s nejnovějšími trendy na poli rozvoje digitální gramotnosti a sami se stát nositeli změny a inovací ve výuce nejen informatiky.

https://o2chytraskola.cz/