Projekt Šablony I

Projekt Šablony I (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001978) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Trvání projektu: Číst dál …

Inovativní škola

Naše škola realizuje od 1. 6. 2011 projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.2532 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem projektu Inovativní škola je zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, Číst dál …

Ovoce do škol

Projekt EU a ČR chce přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků, kteří zdarma – zpravidla jednou Číst dál …

Skutečně zdravá Husovka!

Dnes jsme naši školu zaregistrovali do programu Skutečně zdravá škola (více informací zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/nase-vize). Rádi bychom touto cestou zlepšili náš stravovací systém. Počínaje změnou produktů v nápojových a jídelních automatech přes úplně nový koncept výuky týkající se zdravého životního stylu. Naší vizí do budoucna je hlavně změna Číst dál …

Výzva 57

Projekt Výzva 57 Na naší škole v období od 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní  osa 1 – Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1 Číst dál …

Výzva 56

Na naší škole v období od 1. 7. 2015 až 31. 12. 2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní  osa 1 – Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality Číst dál …

Brno: Cesta za poznáním

Projekt„Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit“ Společně s učiteli základních a středních škol se tento projekt financovaný z fondů EU a státního rozpočtu ČR snaží hledat cesty, Číst dál …

Adopce na dálku

Posláním projetu Adopce na dálku je podporovat vzdělání dětí z nejchudších indických rodin prostřednictvím zasílání finanční podpory konkrétním dětem. Projekt Adopce na dálku http://www.hk.caritas.cz/adopce/ realizuje diecézní katolická charita Hradec Králové Caritas ve spolupráci s koordinátory v Indii. Většina rodin v Číst dál …