Adopce na dálku

Posláním projetu Adopce na dálku je podporovat vzdělání dětí z nejchudších indických rodin prostřednictvím zasílání finanční podpory konkrétním dětem. Projekt Adopce na dálku http://www.hk.caritas.cz/adopce/ realizuje diecézní katolická charita Hradec Králové Caritas ve spolupráci s koordinátory v Indii.

Většina rodin v Indii žije na hranici bídy v chudě zařízených rákosových příbytcích. Jedinou příležitostí na zlepšení jejich nelehké životní situace je vzdělání jednoho z členů rodiny, který se tak bude moci zapojit do pracovního procesu.

Naše škola podporuje vzdělání indického chlapce Harshithy. Vybrané příspěvky slouží k pokrytí školného, základní zdravotní péče na jeden školní rok a k zakoupení školních pomůcek, uniformy a brašny.

Projekt realizujeme od konce školního roku 2008/2009.
Stránky projektu: http://www.hk.caritas.cz/adopce/