Úkoly na webu – google docs

Google docs – Sdílený dokument mezi školou a webmasterem se zadáním úkolů pro tyto webové stránky. Přidávat úkoly a editovat tento dokument lze bez přihlašovaní na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Ahw53DkMtGjdCNPtr9RuHVW-rrDD8c7YfD7kOIYRTY/edit?usp=sharing

English weekend

[shareonedrive dir=”F041BDBD30F08D9!16718″ mode=”gallery” includeext=”gif|jpg|jpeg|png|bmp” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|author|contributor|editor|envira|ai1ec_event_assistant|spravce|subscriber|guest”]

Den zdravého životního stylu

[shareonedrive dir=”F041BDBD30F08D9!16613″ mode=”gallery” includeext=”gif|jpg|jpeg|png|bmp” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|author|contributor|editor|envira|ai1ec_event_assistant|spravce|subscriber|guest”]

Den Země 22.4.2014

[shareonedrive dir=”F041BDBD30F08D9!17522″ mode=”gallery” includeext=”gif|jpg|jpeg|png|bmp” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|author|contributor|editor|envira|ai1ec_event_assistant|spravce|subscriber|guest”]

Záchrana života

[shareonedrive dir=”F041BDBD30F08D9!16017″ mode=”gallery” includeext=”gif|jpg|jpeg|png|bmp” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|author|contributor|editor|envira|ai1ec_event_assistant|spravce|subscriber|guest”]

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“. Projekt pomáhá zvyšovat kvalitu výuky Číst dál …

Projekt Šablony I

Projekt Šablony I (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001978) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Trvání projektu: Číst dál …