Bezpečné cesty do školy

Cílem projektu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.

Školy zapojené do oficiálního programu jsou povinny zpracovat také tzv. školní plán mobility – dlouhodobou strategii školy zaměřenou na bezpečné a bezbariérové cesty a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. Podkladem pro zpracování tohoto plánu jsou údaje získané z analýzy dopravní bezpečnosti v okolí školy a dotazníkového šetření o dopravních preferencích dětí, případně rodičů.

Zapojené školy: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b a ZŠ Brno, Antonínská 3

Projekt v naší škole od školního roku 2016/2017 realizuje žákovský parlament (garanti: Mgr. Břečková a Mgr. Kremserová).

BCŠ-Brno_střed-průzkum

Kopie – BCŠ-Brno_střed-průzkum-zpráva-data

Bezpecne-cesty-do-skoly_letak