Ženy proti nacismu – Marie Sedláčková, Natalia Tulasiewicz, Sophie Scholl

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Hlavním cílem projektu je seznámit žáky s osudy tří středoevropských žen, které se nebály zapojit do odbojových skupin a bojovat proti nacistickému totalitnímu státu. Všechny tři ženy zaplatily za své protinacistické aktivity životem. Prostřednictvím příběhů těchto tří žen si žáci uvědomí, že boj za svobodu a demokracii, stejně jako pojmy jako hrdinství a odvaha neznají hranice ani náboženské vyznání a nejsou výsadou pouze mužského pohlaví. Během jednotlivých projektových aktivit (např. exkurze do Mnichova, koncentračních táborů Mauthausen a Dachau, po stopách odboje a partyzánů na Moravě, tvorba výukových materiálů a pracovních listů, výstava žákovských prací zachycujících život a dobu Marie Sedláčkové, Natalie Tulasiewicz a Sophie Scholl) si také žáci uvědomí základní rozdíly mezi demokratickou a totalitní společností.

Trvání projektu: do 31. 12. 2017

Celkový rozpočet projektu: 395 020,- Kč

Webové stránky projektu najdete zde.