„Brno našima očima“

Projekt navazuje na již realizovaný projekt „Brno: cesta za poznáním města“. Ve spolupráci s Muzeem města Brna je cílem projektu vytvoření DVD o zajímavých místech v centru města Brna v českém a anglickém jazyce. Videa, scénáře i výtvarné práce se objeví také na webových stránkách projektu. Nechceme vytvářet „klasického průvodce“, ale především umožnit dětem poznávat centrum města prostřednictvím vlastní zkušenosti a prožitku při jazykovém a výtvarném zpracování.