Inovativní škola

Naše škola realizuje od 1. 6. 2011 projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.2532 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem projektu Inovativní škola je zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace. Zvýšení kvality vzdělávání bude dosaženo prostřednictvím vytvoření sad metodických materiálů a jejich použitím ve výuce, individualizací výuky cizích jazyků pomocí lektorů – rodilých mluvčích, pořízením nových potřebných pomůcek a didaktické techniky a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Škola realizuje klíčové aktivity v oblasti individualizace, inovace a DVPP. Projekt bude ukončen nejpozději 30. 11. 2013.