Pomáháme spolu mimo školu

Jsme součástí projektu Pomáháme spolu mimo školu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund . Cílem projektu je aktivní zapojení do dění kolem nás a možnost změny prostřednictvím miniprojektů. Jsou to naše nápady na změnu, které podle nás prospějí životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Zapojení jsou žáci, učitelé, studenti VŠ i místní obyvatelé. Odbornou spolupráci poskytují odborníci z RezekvítkuNadace VeronicaVeřejná zeleň města Brna a Masarykova univerzita.

V rámci projektu „Pomáháme spolu mimo školu“ žáci 8.A připravují pro děti, rodiče i veřejnost workshop (tvořivou dílnu), na kterém si budou moci zájemci vytvořit hmyzí hotel. Chceme podpořit biodiverzitu i v městské krajině a právě hmyzí hotely umístěné v parcích, zahrádka, vnitroblocích i předzahrádkách mohou být skvělou možností, jak ubytovat užitečný hmyz i v krajině, které vládně beton a asfalt.

Workshop pro Vás připravujeme na středu 27. 4. 2022 od 16:00, materiál na tvorbu hmyzích hotýlků zajistíme díky projektovým penězům (více o podpoře níže).

Projekt „Pomáháme spolu mimo školu“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

R:\1PROJEKTY\ACF- Fondy EHP a Norska-PSMŠ\pro školy a partnery\publicita\1 - logolink_nový.jpg