Brno: Cesta za poznáním

Projekt„Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit“

Společně s učiteli základních a středních škol se tento projekt financovaný z fondů EU a státního rozpočtu ČR snaží hledat cesty, jak využít kulturně historické dědictví České republiky a mimo jiné formou partnerské spolupráce s institucemi, které o toto dědictví pečují, posilovat rozvoj místních komunit. Chce také pomáhat při zkvalitňování metodické podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to prostřednictvím výměny zkušeností a metodické podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Naše škola na projektu spolupracuje především s Muzeem města Brna.

Projekt byl spuštěn 1.9.2010 a jeho realizace ukončena 30.6.2011.
Webová prezentace projektu. http://brnocestazapoznanim.webnode.cz/