Výzva 57

Projekt Výzva 57

Na naší škole v období od 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní  osa 1 – Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK, výzva 56) s názvem  „Projekt Výzva 57“ (reg. č. 1.07/1.1.00/57.0288).

Za projekt zodpovídají manažer projektu Mgr. Roman Tlustoš a koordinátor aktivit Mgr. Lukáš Bajer.

V rámci projektu:

  • Byl sepsán Plán rozvoje technických dovedností žáků, vytvořeno 16 žákovských portfolií dokumentujících rozvoj technických a školní dílna vybavena novým zařízením.
  • 6 učitelů rozvíjelo své individuální ústní komunikační dovednosti v oblasti anglického nebo německého jazyka formou kombinované a individualizované výuky (blended learning).
  • 60 žáků rozvíjelo své individuální ústní komunikační dovednosti v oblasti anglického jazyka formou kombinované a individualizované výuky (blended learning).