Výzva 56

Na naší škole v období od 1. 7. 2015 až 31. 12. 2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní  osa 1 – Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK, výzva 56) s názvem  „Projekt Výzva 56“ (reg. č. 1.07/1.1.00/56.0861).

Za projekt zodpovídají manažer projektu Mgr. Roman Tlustoš a koordinátor aktivit Mgr. Lukáš Bajer.

V rámci projektu:

  • Učitelé vytvořili tematické plány k čtenářským dílnám pro 3., 4., 7 a 8. ročník pro zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. Pro realizaci těchto dílen bylo zakoupeno 265 kusů knih a učitelé českého jazyka absolvovali školení.
  • 5 učitelů cizích jazyků se zúčastnilo krátkodobých intenzivních kurzů ve Velké Británii a Německu za účelem zvyšování svých jazykových kompetencí.
  • 13 učitelů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů absolvovalo krátkodobé stáže na partnerských školách v zahraničí (Irsko, Německo, Polsko, Španělsko) sestávajících z pozorování metod a postupů zavedených v těchto školách a jejich možného využití v praxi.
  • 10 žáků školy v rámci zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu navštívilo Velkou Británii.