HRA NA ŠKOLU

pokračuje v úterý 28. února 2023 v 15:15 hodin v budově školy Rašínova 3

Děti si vyzkouší, jestli vydrží sedět v lavici, dávat pozor, plnit zadané úkoly, pracovat celou vyučovací hodinu.

Je určena všem předškolákům, kteří v září 2023 nastoupí do první třídy, ale i dětem, které zůstanou v MŠ po odkladu školní docházky.

S sebou budete potřebovat přezůvky a pastelky.

Rodiče si děti vyzvednou vždy v 16:00 hod. ve vestibulu školy.

Nemusíte návštěvu předem hlásit a je zdarma. 

Další termíny:

7. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4. 2023

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Nečasová (marcela.necasova@zshusovabrno.cz)