ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

TERMÍN ZÁPISU

  • 13. 4. 2023 (čtvrtek) od 14.00 do 17.00 hodin
  • 14. 4. 2023 (pátek)    od 14.00 do 17.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ

školní budova prvního stupně Rašínova 3

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

9. 3. 2023 (čtvrtek)   od 8.00 do 9.40 hodin na Rašínově 3

BESEDA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

9. 3. 2023 v 9:40 hodin na Rašínově 3 ve škol. družině v přízemí

UPOZORNĚNÍ: AKTUÁLNÍ INFORMACE

K zápisu je nutné mít žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce – viz elektronická žádost, kterou si vytisknete na adrese http://zapisdozs.brno.cz (datum otevření registrace bude upřesněno – pravděpodobně od 16.3.2023), dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2022/2023.

Od 20. 3. 2023 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online rezervačním systému na stránkách Zápis do škol.

CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

  • třídy na prvním stupni se snažíme naplňovat max. do počtu 25 žáků
  • vyučujeme angličtinu od prvního ročníku se zvýšenou hodinovou dotací
  • pro zajištění kvalitní výuky zaměstnáváme párové učitele a pedagogické konzultantky
  • zajišťujeme odbornou péči o žáky se SVP a žáky mimořádně nadané
  • máme fungující školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence)
  • ve výuce na prvním stupni uplatňujeme daltonské prvky
  • spolupracujeme se školami v zahraničí (Německo, Španělsko)
  • nabízíme pestrou paletu kroužků – florbal, sportovní přípravka, Aj hrou,

Koumálek, deskové hry, šachy, judo, sportovní hry, náboženství, rukodělný kroužek – více informací se dozvíte 9.3. na besedě pro rodiče nebo v červnu na třídní schůzce.