Výzva k podání nabídek

ZŠ a MŠ Husova Brno vydává výzvu k podání nabídek v rámci projektu Didaktika pro kyberprostor, reg. číslo výzvy C141893. Celý text výzvy naleznete na stránkách OP VK. HTML verze odkazu na text výzvy na stránkách OP VK. http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-dodavka-mobilnich-dotykovych-zarizeni-25.html   Číst dál …