Nabídka kroužků ŠD na školní rok 2016/2017

Sportovní  hry:

Úterý:  2.- 4.třídy  ( 15.00 – 16.30 hod.)

Čtvrtek: 1.- 2.třídy (15.00 – 16.30 hod.)

Hudebně- pohybový: 

Pondělí: 1.-2.třídy (15.00 – 16.00 hod.)

 

„Šikovné tlapky“ (rukodělný kroužek):      

Pondělí: pro děti z 1.B (11.40 -12.35 hod.)

Úterý: pro děti z 2.A (11.40 -12.35 hod.)

pro děti z 1.A (11.40 -12.35 hod.)

Středa: pro děti z 2.B (11.40 -12.35 hod.)

Čtvrtek: pro děti z 1.C (11.40 -12.35 hod.)

Italština:                        

Pátek: 1.-2.třídy (11.40 – 12.35 hod.)

 

 Keramicko-výtvarný:     

Pondělí: 1.-4.třídy     (15.00 – 16.30 hod.)

Úterý:  1.-4.třídy       (15.00 – 16.30 hod.)

Středa :  1.-4.třídy     (15.00 – 16.30 hod.)

Kroužky se neplatí, jsou v rámci školní družiny,  pouze v kroužku keramiky se přispívá na keramickou hlínu a speciální barvy 500,- Kč/ šk.rok.
Kroužky budou probíhat od 12.9.2016