V týdnu od 23. 1. do 27. 1. odpadají odpolední kroužky školní družiny z důvodu velké nemocnosti dětí a vychovatelek (keramika a sportovní hry). Děkujeme za pochopení. Vedení školní družiny

Ředitelské volno

Ředitelské volno
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám záměr vedení školy vyhlásit v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na dny 18. 11. a 22. 12. 2016 z organizačně provozních důvodů (údržba a dokončení oprav ve školních budovách) ředitelské volno.

Mimořádná opatření – důležité!

Mimořádná opatření

Naše škola zavádí mimořádná opatření v souvislosti s doporučením KHS JmK nepoužívat pro pitný

režim „kohoutkovou“ vodu. V obou školních budovách byly na chodbu umístěny dávkovače na

pramenitou vodu, které jsou dětem k dispozici. Žáci byli o těchto mimořádných opatřeních

informováni. V MŠ Jánská 22 je pitný režim dětí zajištěn dostatečným množstvím převařené vody a

čaje. Tato opatření budou platit do odvolání.