Projekty školy

Kategorie: Projekty školy

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

srdečně Vás zveme do premiérové Rodičovské kavárny, která se uskuteční ve středu 30. 5. 2018 od 17 hod. ve studovně ve školní budově na Husově 17. Naším cílem je vytvořit platformu pro neformální setkávání rodičů/veřejnosti s vedením školy, učiteli či zajímavými osobnostmi, jejichž činnost souvisí se školstvím. Na první Rodičovské kavárně vystoupí Šárka Miková, psycholožka s 20 lety zkušeností v oblasti výchovy, vzdělávání, osobního rozvoje a práce s týmy. Ve své praxi využívá Teorii typů, díky níž lze odhalovat zdroje vnitřní motivace a oceňovat rozdílnost lidských povah. Šárka je autorkou knihy „Nejsou stejné – Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“, která se právě objevila na pultech knihkupectví (více o autorce a její knize najdete v anotaci semináře v příloze).

Seminář je zdarma. Přijďte na dobrou kávu a něco k zakousnutí. Zároveň se můžete např. dozvědět, jaké potřeby se ukrývají za různými projevy chování dětí a jak na ně reagovat.

Přihlásit na seminář se můžete přes tento odkaz:  https://goo.gl/forms/mZN9U5eN5YheU6p82

Délka trvání semináře bude cca 2 hod. Na semináři si také můžete zakoupit knihu Šárky Mikové „Nejsou stejné – Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě“ (cena 649,- Kč)

.

V rámci dalšího vzdělávání se naše kolegyně Mgr. Dagmar Řiháčková zúčastnila studijního pobytu v rámci projektu Globálního rozvojového vzdělávání 2018.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018“. Cílem projektu je srozumitelným způsobem přiblížit žákům problematiku emigrace a exilu v osudových okamžicích 20. století na základě života vybraných osob, zejména Brňanů. Emigranti odešli nebo museli odejít ve čtyřech hlavních vlnách (v době 1. světové nebo 2. světové války, či v období po roce 1948 a 1968). Mnozí z nich se zapojili do 1., 2. nebo 3. odboje. Žáci si uvědomí pojmy hrdinství, čest, spravedlnost. Projekt se bude také věnovat tématu holocaustu nebo odsunu Němců z Brna. Žáci během projektových aktivit poznají rozdíly mezi demokratickou společností a totalitním komunistickým a nacistickým státem. Pochopí evropské a světové historické souvislosti. Projekt má vést žáky k empatii, solidaritě, náboženské a rasové toleranci a kritickému myšlení.

Trvání projektu: 1. 4. – 31. 12. 2018

Celkový rozpočet projektu: 492 330,- Kč

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“.

Projekt pomáhá zvyšovat kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky, a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků.

V každém kraji ČR je dlouhodobě podporována jedna základní škola (modelová škola), které je v průběhu pětiletého projektového cyklu poskytována vzdělávací, personální a materiální podpora. V modelových školách například působí pedagogičtí konzultanti a pedagogičtí asistenti/pároví učitelé, učitelé mají možnost se účastnit vzdělávacích kurzů a školy získají moderní výukové pomůcky.

Přehled modelových škol podle roku zapojení:

ZŠ Kunratice, Hlavní město Praha (2010)

ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, Moravskoslezský kraj (2010)

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Olomoucký kraj (2012)

ZŠ Zdice, Středočeský kraj (2012)

ZŠ Liberec, Křížanská 80, Liberecký kraj (2015)

ZŠ Staňkov, Plzeňský kraj (2015)

ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, Jihočeský kraj (2017)

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, Jihomoravský kraj (2017) 

  1. základní škola Most, Ústecký kraj (2017) 

ZŠ Slatiňany, Pardubický kraj (2017)

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt Šablony I

26.8.2017

Projekt Šablony I (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001978) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Trvání projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Celkové náklady projektu: 1 492 880,- Kč

Realizované aktivity:

Mateřská škola

  • školní asistent (personální podpora MŠ)
  • další vzdělávání pracovníků MŠ (čtenářská pregramotnost, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ)

Základní škola

  • školní psycholog (personální podpora ZŠ)
  • sociální pedagog (personální podpora ZŠ)
  • čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze)

Projekt Statutárního města Brna v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je intenzivní plošná podpora předškolního vzdělávání na území města Brna a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol. Do projektu bude zapojeno všech 137 mateřských škol, které zřizuje město Brno nebo jeho městské části.

Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Realizované aktivity v naší MŠ Jánská 22:

  • školní asistent (10 hod./týden)
  • další vzdělávání pracovníků MŠ (Feursteinova metoda instrumentálního obohacování, posilování kompetencí pracovníků MŠ v oblasti včasné detekce rizikových signálů v chování dětí, logopedická prevence aj.)

Projekt Statutárního města Brna v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je plošná podpora základního vzdělávání ve městě Brně. Součástí projektových aktivit je podpora doučování na základních školách po dobu realizace projektu, podpora kariérového poradenství s cílem smysluplné volby povolání, pomoc školním poradenským pracovištím nebo podpora práce s rodiči na školách s vysokým počtem znevýhodněných žáků.

Důležitou součástí projektu je i metodická podpora zapojených škol z úrovně OŠMT MMB při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování.

Trvání projektu: 1. 8. 2017 – konec roku 2020

Projekt v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Cílem projektu je realizace 11 vzdělávacích mobilit pedagogů naší školy. Pedagogové absolvují metodické kurzy pro učitele anglického jazyka a přírodovědných předmětů, a kurzy pro výuku metodou CLIL ve Velké Británii. Poznatky, které načerpají během vzdělávacích kurzů v zahraničí, potom uplatní ve své každodenní praxi.

Trvání projektu: 20. 12. 2017 – 19. 12. 2019

Maximální výše přiděleného grantu: 27 287,- EUR

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Hlavním cílem projektu je seznámit žáky s osudy tří středoevropských žen, které se nebály zapojit do odbojových skupin a bojovat proti nacistickému totalitnímu státu. Všechny tři ženy zaplatily za své protinacistické aktivity životem. Prostřednictvím příběhů těchto tří žen si žáci uvědomí, že boj za svobodu a demokracii, stejně jako pojmy jako hrdinství a odvaha neznají hranice ani náboženské vyznání a nejsou výsadou pouze mužského pohlaví. Během jednotlivých projektových aktivit (např. exkurze do Mnichova, koncentračních táborů Mauthausen a Dachau, po stopách odboje a partyzánů na Moravě, tvorba výukových materiálů a pracovních listů, výstava žákovských prací zachycujících život a dobu Marie Sedláčkové, Natalie Tulasiewicz a Sophie Scholl) si také žáci uvědomí základní rozdíly mezi demokratickou a totalitní společností.

Trvání projektu: do 31. 12. 2017

Celkový rozpočet projektu: 395 020,- Kč

Webové stránky projektu najdete zde.

 

Naše škola se zaregistrovala do programu Skutečně zdravá škola (více informací zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/nase-vize). Rádi bychom touto cestou zlepšili náš stravovací systém. Počínaje změnou produktů v nápojových automatech přes úplně nový koncept výuky týkající se zdravého životního stylu. Naší vizí do budoucna je hlavně změna kvality jídla podávaného ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že jídlo se k nám dováží, bude tento bod jedním z nejtěžších. Věříme ale, že se nám podaří naši vizi naplnit.

Na těchto stránkách: http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/zakladni-skola-a-materska-skola-brno-husova-17-prispevkova-organizace, v sekci „Postup v programu“, můžete sledovat, jak se nám daří. Budeme rádi, když se do naší iniciativy zapojí i rodiče našich žáků. Pokud někdo bude mít zájem, nechť se ozve na email: pavla.kremserova@zshusovabrno.cz.

Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude spuštěn 1. srpna, tak aby se mohl v celé EU naplno rozjet už od prvního dne školního roku 2017/2018.

Součástí projektu, který má mezi dětmi propagovat zdravé stravovací návyky, budou nejen distribuce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, ale také zvláštní vzdělávací programy, jež by měly žáky naučit, jak je kvalitní výživa důležitá, a vysvětlit jim, jak se jídlo vyrábí.

Přednostně budou děti ve školách dostávat ovoce, zeleninu a mléko v čerstvém stavu. Zpracované produkty jako polévky, ovocné kompoty, džusy, jogurty a sýry budou dostávat, jen pokud to schválí zdravotnické orgány daného státu. Výrobky nesmí obsahovat žádný přidaný cukr, sůl ani tuk, s výjimkou případů, kdy je zdravotnické orgány v omezeném množství povolí.

Distribuce ovoce, zeleniny a mléka bude probíhat zpravidla jednou týdně. Dodavatelem pro naši školu je firma Ovocentrum V+V, s. r. o.

Adopce na dálku

26.8.2017

Posláním projetu Adopce na dálku je podporovat vzdělání dětí z nejchudších indických rodin prostřednictvím zasílání finanční podpory konkrétním dětem. Projekt Adopce na dálku realizuje diecézní katolická charita Hradec Králové Caritas ve spolupráci s koordinátory v Indii.

Většina rodin v Indii žije na hranici bídy v chudě zařízených rákosových příbytcích. Jedinou příležitostí na zlepšení jejich nelehké životní situace je vzdělání jednoho z členů rodiny, který se tak bude moci zapojit do pracovního procesu.

Naše škola podporuje vzdělání indického chlapce Harshithu. Vybrané příspěvky slouží k pokrytí školného, základní zdravotní péče na jeden školní rok a k zakoupení školních pomůcek, uniformy a brašny.

Projekt realizujeme od konce školního roku 2008/2009.
Stránky projektu: http://www.hk.caritas.cz/adopce/

Cílem projektu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.

Školy zapojené do oficiálního programu jsou povinny zpracovat také tzv. školní plán mobility – dlouhodobou strategii školy zaměřenou na bezpečné a bezbariérové cesty a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. Podkladem pro zpracování tohoto plánu jsou údaje získané z analýzy dopravní bezpečnosti v okolí školy a dotazníkového šetření o dopravních preferencích dětí, případně rodičů.

Zapojené školy: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b a ZŠ Brno, Antonínská 3

Projekt v naší škole od školního roku 2016/2017 realizuje žákovský parlament (garanti: Mgr. Břečková a Mgr. Kremserová).

BCŠ-Brno_střed-průzkum

Kopie – BCŠ-Brno_střed-průzkum-zpráva-data

Bezpecne-cesty-do-skoly_letak